Välkommen till Bellevueskolan

Bellevueskolan är en liten skola belägen i bostadsområdet Bellevuegården i Malmö. Bellevueskolan är en friskola, vilket innebär att vi inte är en kommunal skola. Vi följer grundskolans läroplan, men lägger stor vikt vid elevernas språkutveckling, naturvetenskap, miljö och teknik.
Att gå på skolan är kostnadsfritt.

Skolans storlek

För närvarande går ca 100 barn på skolan. Barnen är fördelade på klass F, 1,2, 3, 4, 5, 6-7 & 8-9.  Vi arbetar både åldershomogent och integrerat. Från och med höstterminen 2014 började vi bygga upp ett högstadium igen med en åk7, vilket betyder att under hösten 2016 fick våra första nionde-klassare.

Bellevueskolan erbjuder även fritidshemsverksamhet för elever upp till 12 år. Vi tillämpar samma taxa som kommunen.

Skolan just nu

Bellevueskolan kommer i höst att profilera sig ännu mer med sin natur- och språkprofil.

Vi håller på att ta in nya elever inför höstterminen. Är du intresserad av en plats hos oss?  För frågor kontakta rektor Julia Ljungberg på telefon: 040-6164002 eller mejla: julia.ljungberg@bellevueskolan.se. Vill du anmäla ditt barn för att stå i kö för att börja på Bellevueskolan gör du detta under sidan ”Anmälan”.

Anslagstavlan

Nyheter

Läs mer...

Personal

Läs mer...

Blanketter, planer & dokument

Läs mer...