Välkommen till Bellevueskolan

Bellevueskolan är en liten skola belägen i bostadsområdet Bellevuegården i Malmö. Bellevueskolan är en friskola, vilket innebär att vi inte är en kommunal skola. Vi följer grundskolans läroplan, men lägger stor vikt vid elevernas språkutveckling, naturvetenskap, miljö och teknik.
Att gå på skolan är kostnadsfritt.

Skolans storlek

För närvarande går ca 100 barn på skolan. Barnen är fördelade på klass F, 1,2, 3, 4,5, 6 och 7 -9.  Vi arbetar både åldershomogent och integrerat. Från och med höstterminen 2014 började vi bygga upp ett högstadium igen med en åk7, vilket betyder att vi sparkade ut våra första nior i juni 2017.

Bellevueskolan erbjuder även fritidshemsverksamhet för elever upp till 12 år. Vi tillämpar samma taxa som kommunen.

Skolan just nu

Bellevueskolan arbetar språkutvecklande. Vi kommer även att fortsätta utveckla vårt tematiska arbete.

Vi håller på att ta in nya elever inför höstterminen. Är du intresserad av en plats hos oss? Då ska du anmäla ditt barn för att stå i kö för att börja på Bellevueskolan. Detta gör du under sidan ”Anmälan”.

Frågor? Tveka inte att höra av dig till rektor Madelen Johansson, antingen via telefon: 040-616 40 34 eller mejl: madelen.johansson@bellevueskolan.se.

Anslagstavlan

Nyheter- mejlserver nere

Läs mer...

Personal

Läs mer...

Blanketter, planer & dokument

Läs mer...