4/6-18 Problem med mejlserver & hemsida åtgärdat

I slutet av förra veckan hade vi problem med både vår mejl-server och vår hemsida. Detta är nu åtgärdat, men skulle det vara så att ni har försökt kontakta oss via mejl och inte fått svar uppskattar vi om ni tar er tid att skicka mejlet en gång till.

Tack på förhand!

Skolstart höstterminen 2017

Läsåret startar onsdagen den 16 augusti.

Eleverna är välkomna till skolgården kl.8:30, där klasslärarna möter upp. Därefter går respektive klass till sina klassrum. De yngre eleverna slutar kl.13 och de äldre kl.14. Från och med torsdagen följer klasserna sina scheman.

Nedan följer viktiga datum inför kommande läsår. Notera särskilt de dagar fritidshemmet har stängt för fortbildning.

Läsårstider 2017/2018:

9-10 augusti – fritidshemmet stängt

16 augusti – skolstart

27 september – studiedag

17 oktober – studiedag

30 oktober – 3 november – höstlov

24 november – studiedag

21 december – julavslutning

10 januari – studiedag, fritidshemmet stängt

11 januari – skolstart

16 februari – lovdag

19 februari- 23 februari – sportlov

7 mars – studiedag, fritidshemmet stängt

26 mars- 2 april – påsklov

30 april – lovdag

11 maj – lovdag

15 juni – skolavslutning

Information från skolledningen

Nu är snart läsåret 2016/2017 slut och vi i skolledningen vill gärna informera om hur arbetet på skolan har gått och även ge er lite information om kommande läsår.

Under läsåret har personalen arbetat med utvecklingsfrågor gällande undervisningskvalitet. Vi har deltagit i Skolverkets fortbildningssatsning kring specialpedagogisk kompetens och vi har gemensamt arbetat med att förbättra undervisningskvaliteten. I projektet har vi bl a arbetat med reflektion i undervisningen, språkutvecklande arbetssätt, individanpassning, delaktighet och inflytande hos eleverna samt arbetsmiljö. Skolutvecklingsprojektet är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta även kommande läsår. Nästa läsår kommer vi även att arbeta med tydlighet kring målen och kring betyg och bedömning samt lägga fokus på digitalt lärande. Vi kommer också att börja använda vår lärplattform Schoolsoft mer heltäckande och ni föräldrar kommer att få egna inloggningar för information, frånvarorapportering, överblick över måluppfyllelse etc.

På fritidshemmet har vi arbetat mycket med vår läroplan och att planera och utvärdera aktiviteter utifrån styrdokument. Vi har också arbetat med konflikthantering och bemötande samt struktur och rutiner. Vår verksamhet växer och det ställer också högre krav på rutiner och samsyn. Vi har under läsåret testat att dela fritidsverksamheten i två grupper; F-2 och 3-5, vilket har varit bra, men grupperna är fortfarande ojämnt fördelade. Inför kommande läsår kommer vi att prova att ha fritidsgrupperna F-1 och 2-5 för att se om det blir en bättre struktur. Det är viktigt att de yngre eleverna får en så lugn och samlad skoldag som möjligt samtidigt som de äldre eleverna behöver utmaningar på sin nivå.

Ni har säkert inte missat att det i hela landet råder stor brist på pedagogisk personal och det gäller för förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Vi har klarat oss ganska bra hitintills, men även vi känner av att det är brist på pedagoger samt att många pedagoger stannar en kort tid på varje arbetsplats. Det ställer höga krav på oss och vi arbetar för fullt med rekrytering och samtidigt med att göra vår arbetsplats så attraktiv som möjligt. Där måste vi alla hjälpas åt på olika sätt för att göra pedagogernas arbetsmiljö så bra som möjligt.

Vi har redan ny nyanställt två lärare till hösten och vi fortsätter vårt arbete med rekryteringar under sommaren. Då vi ännu inte är klara kan vi inte i nuläget svara på hur personalfördelningen ser ut till hösten. Vi återkommer med detta när det är klart.

Vi är i en spännande fas nu där skolan växer och vi har roligt arbete framför oss med att bygga upp vår F-9-verksamhet. Som ni vet är vi trångbodda i våra lokaler och även det är något vi i skolledningen arbetar med. Under hösten kommer det placeras moduler på skolgården för åk 6-9 så att åk F-5 kan få plats i det befintliga huset. Vi arbetar för fullt med att det ska gå så fort som möjligt, men det är många steg i processen så vi kan inte garantera att modulerna är på plats till skolstart, men förhoppningsvis går det fort när alla beslut är tagna. Vi beräknar att vara ca 120 elever på skolan nästa läsår och därefter kommer skolan att växa med ca 15 elever per läsår tills vi är 180 elever totalt.

Vi fortsätter vårt fina samarbete med MKB och när Bellevuegården ska förtätas och nya hus ska byggas i området kommer skolan att få nya och större lokaler i ett av de nybyggda husen i området. Byggstart beräknas ske om 2-3 år

Vi från skolledning tackar alla föräldrar för ett fint år och hoppas att ni får en fin sommar!

Julia Ljungberg, rektor

Madelen Johansson, bitr rektor

Läsårstider 2016/2017

Höstterminen 2016

11/8 Fritidshemmet är stängt  OBS!

17/8 Skolstart: alla elever går 8.30-13.00

23/9 Lov (fritidshemmet är öppet)

31/10-4/11 Höstlov (fritidshemmet är öppet)

29/11 Studiedag (fritidshemmet är stängt) OBS!

21/12 Skolavslutning

22/12-10/1 Jullov

Vårterminen 2017

9/1 Fritidshemmet är stängt OBS!

20/2-24/2 Sportlov

16/3 Studiedag, fritidshemmet är stängt OBS!

10/4-17/4 Påsklov

1/5 Lov, fritidshemmet är stängt OBS!

17/5 Studiedag, fritidshemmet är öppet

25/5 Lov, fritidshemmet är stängt OBS!

26/5 Lov, fritidshemmet är öppet

5/6 Lov, fritidshemmet är öppet

6/6 Lov, fritidshemmet är stängt OBS!

14/6 Skolavslutning

Skolavslutning 14 juni 2016

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och snart är det dags för skolavslutning!

Vi träffas först klassvis kl.9:00, där efter blir det gemensam avslutning fram till kl.10:15 då det blir betygsutdelning för de äldre barnen.

24 feb 2016

Information elevhälsan – skolsköterska

Jag heter Jane Hörgerud och är anställd av JT Elevsupport AB som är ansvariga för elevhälsan på er skola. Min utbildningsbakgrund börjar med min sjuksköterskeexamen (1999) följt av många års arbete inom olika specialiteter i akutsjukvården samt primärvården. Jag har vidareutbildning i ”omvårdnad vid diabetes” och ”smärta och smärtbehandling”. Jag har även en lärarexamen och arbetade som vårdlärare i 5 år innan jag beslutade mig för att att utbilda mig till specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomssjukvård och arbeta som skolsköterska.

Elevhälsans uppdrag

Den medicinska elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vi följer socialstyrelsens basprogram. Fokus ligger på:

  • Arbeta främjande genom enskilda hälsosamtal i frågor som tex allergi, kost/motion, sömn, hygien, alkohol/tobak/narkotika
  • Hälsoundersökningar- vi följer elevers tillväxt och utveckling samt erbjuder vaccinationer utifrån nationella och lokala rekommendationer och riktlinjer.
  • Tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära behov av särskilt stöd eller andra insatser. Medverkar i utredningar.
  • Bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • Verka för en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • Hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Varje läsår där elevhälsan har fastställda insatser enligt socialstyrelsens basprogram (FK, åk 2, 4, 5, 6 och 8) skickar jag information om detta vid läsårets start. Jag är mycket glad över att få arbeta som skolsköterska på er skola och ser fram emot vårt samarbete!

Vänliga hälsningar

Jane Hörgerud
Tel: 0733-23 00 05    Mail: jane.horgerud@elevsupport.se

12 aug 2015

Välkomna till ett nytt och spännande läsår på Bellevueskolan!

På tisdag kl 8.30 startar vi igång terminen och vi ser fram emot att träffa er alla igen.

På skolan kommer ni att möta personal ni känner sedan innan, men också en hel del nya ansikten. Skolan växer och det gör att vi är fler som arbetar på skolan nu. På fritids kommer ni att möta Patrik, Björn, Mattias och Ali. De nya lärarna heter David, Ulrika, Anders och Kajsa.

De första veckorna kommer vi att arbeta mycket med vilken stämning vi vill ha på Bellevueskolan och hur vi ska vara mot varandra. Det kommer vi att fortsätta arbeta med under hela läsåret, men första delen av arbetet kommer att presenteras i en utställning på skolan den 31 augusti mellan kl 15-17.30. Då är ni varmt välkomna att komma förbi skolan och titta på elevernas arbete såhär långt och träffa pedagogerna. Vi bjuder också på fika, så boka in dagen redan nu! Mer information om tider, schema etc kommer ni att få från respektive klasslärare.

Jag som skriver är ny rektor på skolan och ni når mig på telefon 040-616 40 02 eller på e-mail: julia.ljungberg@bellevueskolan.se. Jag arbetar på skolan på måndagar och tisdagar då jag är föräldraledig de andra dagarna. Under övrig tid kan ni kontakta Marie Sterner om det är brådskande. Marie når ni på telefon 040-616 40 33.

Jag ser fram emot att få träffa er alla och hoppas på gott samarbete och ett riktigt roligt år!

Julia Ljungberg

27 maj 2015

Information om hösten 2015 på Bellevueskolan

Bellevueskolan växer och elever som står i kö ökar för var vecka. Detta medför att skolan kommer att vara fullbelagd i höst. Vi är då uppe i 100 elever och vi kommer inte heller bli fler på skolan. Fortfarande kommer 17 elever vara max antal elever i en klass.

Detta tryck på platserna gör att ni som har småsyskon som ni i framtiden vill ska ha en plats hos, bör snarast möjligt anmäla ert barn till oss på www.bellevueskolan.se.

Vi tar endast emot ansökningar via nätet men vi hjälper er gärna på plats i skolan med en dator ifall ni inte har tillgång hemma.

Det ökade elevantalet gör också att vi rekryterar mer personal och vi är just nu mitt uppe i anställningsintervjuer.

En del klasser kommer också att byta klassföreståndare och jag vill med detta informera er om de byten som är klara för att mottagande lärare i den utsträckning det går, ska kunna träffa sin nya klass redan innan sommaren. Beroende på vilken personal vi anställer kan dock vissa förändringar ske under sommaren.

Idag ser klassfördelningen med klassföreståndare ut som följande:

(Klassbenämningarna är de som eleverna går i till hösten)

F-klass- Josefin Ekström

Klass 1- ej klar

Klass 2- Marga Gross

Klass 3- Cecilia Rosensvärd och Ing-Marie Bjarnevik

Klass 4 Marie Sterner + ny lärare som ej är klar

Klass 5-6- ej klar

Klass 7-8- Mikael Svensson

Extra Svenska som andraspråk – Ing-Marie Bjarnevik

Till fritids kommer en ny fritidspedagog att anställas.

Ny rektor från och med augusti

julia ljungberg.jpg

Från och med augusti kommer jag inte vara rektor på Bellevueskolan, då kommer Julia Ljungberg att börja hos oss och ta över som rektor. Jag kommer fortfarande att arbeta på skolan och träffa eleverna men mina uppgifter blir fokuserade på administrationen. I augusti kommer vi ut med en tydlig ansvarsfördelning mellan Julia och mig så att ni vet vem av oss som har hand om vilka frågor.

Julia är utbildad Ma/No/Tk-lärare som sedan fyra år tillbaks varit rektor både i Lund och i Malmö och har stor vana att leda och utveckla pedagogiska verksamheter med elever och lärare i fokus.

Tider att tänka på under sista veckorna innan sommarlovet:

2 juni kl 18.00-19.30 Knytkalas (separat info kommer ut)

4 juni kl 8.30-13.00 Alla elever från åk f-klass till åk 5 ska komma ombytta i kläder för

utomhusidrott på förmiddagen och sedan på eftermiddagen så ska

åk 5-7 möta lärarna i en vänskapsmatch i fotboll. Kl 13.00 slutar skolan

men fritids har öppet som vanligt.

11 juni kl 8.30-13.00 Städdag och planering inför hösten. Skolan slutar kl 13.00 men fritids

har öppet som vanligt.

12 juni skolavslutningen, program:

8.30-eleverna samlas med sin klassföreståndare i sitt klassrum.

9.30-rast

10.00- ca 10.45-gemensam avslutning ute på skolgården, här är

föräldrar och syskon välkomna.

Ca 10.45- SOMMARLOV!

Lunch serveras denna dag endast till de elever som har fritids.

Under övriga dagar fram tillskolavslutningen gäller generellt vanliga schemat. Eventuella undantag informeras utav klassföreståndaren.

Måndagen 15 juni – sommarschema på fritids startar.

Inför ht15:

Höstterminen börjar tisdagen den 18 augusti kl 8.30. Måndagen den 17 är studiedag för hela skolan, vilket innebär att både fritids och skola är stängt. Vi kör samma tider hela första veckan; eleverna i åk 3-8 börjar kl 8.30 och slutar kl 14.00. Eleverna i f-klassen till och med åk 2 börjar var dag kl 8.30 och slutar kl 12.30. Fritids är igång som vanligt.

Glad sommar så ses vi i augusti!

Per Sköld, rektor

Bellevueskolan 2015-05-26

15 december 2014

Lucia har firats och vi närmar oss ytterligare en terminsavslutning. Bellevueskolan har vuxit till 75 elever och fler står i kö. Vi har fyra nya lärare hos oss och de har bidragit med många nya bra tankar och idéer.

Glädjande är att må-bra-enkäten till eleverna talar om att våra elever trivs än bättre nu, trots goda resultat redan förra året. Fokus i vår likabehandlingsplan detta läsår är språkbruket och vi kommer ha möte tillsammans med skolans föräldrar för att få höra deras tankar också och för att fortsätta ett nära samarbete med deras barn, våra elever, i fokus.

Ser fram emot ett nytt spännande år!

Per Sköld, rektor

28 mars 2014

Våren är påväg även till oss på Bellevueskolan och vi ser fram emot att se våra vinbärsbuskar och vårt körsbärsträd som vi planterade i höstas blomma ut i full blomster.

Våren är för åk 3 och åk 6 många nationella prov vilket innebär dagar som förändras och anpassas så eleverna får bästa möjliga miljö att göra så bra som möjligt ifrån sig på proven.

Andra omgången av intagningsblanketter till f-klassen är på väg ut med posten och om de som erbjuds plats där tackar ja så har vi redan nu fullt där. Sedan går vi efter syskonförtur och köplats.

Vi är i full gång med elevens val och tester att köra många olika val i treveckorssjok med ganska långa pass så att de elever som till exempel väljer foto, NO-experiment, skoltidning eller film verkligen hinner med något på en eftermiddag. När några alster blir färdiga så ska vi publicera dem här och på vår facebook-sida.

/Per Sköld

30 december 2013

Sista inlägget för året! Vi har nu hunnit passera jul med firande av Lucia och pyssel som sig bör. Vi pedagoger bjöd på en mini-julshow precis som förra året, men med nytt innehåll, och det inslag som fick mest applåder och positiva tillrop vad beskedet jag gav innan sista låten om att vi från och med höstterminen 2014 startar upp ett högstadium igen!

Elever och föräldrar har frågat länge om detta och nu har vi förutsättningarna att göra så. Vi kommer bygga underifrån, så de elever som idag går i åk 6 kommer erbjudas plats i en åk 7 och förhoppningsvis tillkommer det några elever till. Oavsett så startar vi i august1 2014!

Jag vet att vi har elever som går i åk 8 nästa höst och skulle vilja börja hos oss, men vi kommer tyvärr inte att kunna ta emot er. För att fortsätta ge lika god undervisning som idag behöver vi bygga från åk 7 och växa med klasserna.

Vårterminen kör igång som vanligt onsdagen den 8 januari kl 8.30.

Ha en riktigt skön ledighet nu, så ses vi då!

Mvh

Per Sköld

6 november

Sedan min förra uppdatering här har jag hunnit samla föräldrarådet för första gången. Det tar alltid lite tid tills sådana samlingar formar sig och finner sitt arbetssätt, men jag uppskattar verkligen ni som ställer upp och vill vara med och dela era kloka tankar och synpunkter som kommer att förbättra Bellevueskolan.

Det första konkreta resultatet av föräldrarådet är Höstfesten vi ska ha imorgon den 7 november. Då säljer eleverna kvarglömda kläder här på skolan och alla pengar som kommer in ska skänkas till en välgörenhetsorganisation. Alla deltagare på höstfesten kommer få rösta om vart vi skänker pengarna.

Vidare har anmälningar inför nästa år kommit igång och det gläder mig att det börjar fyllas på redan nu. Har du ett barn som du vill ska börja hos oss, kom in och säg hej och få en anmälningsblankett eller klicka här för att komma till en anmälan på nätet. Vi har turordning och syskonförtur som gäller i vårt kösystem.

/Per Sköld, rektor

27 september

Tiden går fort och vi är redan i slutet av september. För att följa upp och säkerställa de goda resultat vi gjorde ifjol arbetar pedagogerna just nu med att få fram olika nyckelvärden som kommer fungera som redskap och signaler på hur det går för oss. Även om vi har goda resultat vill vi kontinuerligt förbättra oss och detta är en del av detta.

Den 1 oktober startar vi upp vårt föräldraråd och kommer fokusera på vår likabehandlingsplan samt vårt arbete för ett bättre språkbruk bland eleverna. Det står naturligtvis också öppet för frågor från föräldrarna.

Under september månad har vi dessutom varit och simmat för att se vilka elever som behöver stöd och hjälp för att klara av simkraven i idrott och hälsa.

Fritids har utvecklats mycket positivt detta läsår då vi är fler i personalen och tydlig vision har arbetats fram.

Vi är också fortfarande igång med Matematikprojektet, en skolverksdriven fortbildning som ska höja vår medvetenhet om matematiken över alla ämnen.

/Per Sköld, rektor.

31 Juli – Snart skolstart

Nu är jag åter efter semestern och fortsätter planeringen inför skolstarten den 19 augusti. En del barn har redan startat med sin inskolning och en del har fortsatt sin fritidstid hos oss så sakta men säkert blir vi fler och fler här för att den 19 augusti vara fullt igång.

Läs inlägget under här för mer detaljerad information om skolstarten.

I höst fortsätter vi vårt arbete med vår profil mot natur och språk och detta bland annat genom att visa er genom Youtube hur vi arbetar med ämnena. Så vår första film på Youtube kommer här:

Mvh

Per Sköld, rektor

30 maj - Information om skolstarten augusti 2013

Vi startar skolan för höstterminen 2013 den 19 augusti kl 9.00. Fritidsverksamheten är igång under sommaren med undantag för vecka 28 och 29 som vi håller stängt.

Går ert barn på skolan eller ska börja och ni har frågor om fritidsverksamheten, vänligen ring Sussie Lundgren på 040-616 40 37.

Vill ni börja på Bellevueskolan, eller har frågor om skolan, vänligen kontakta mig, Per Sköld, på 040-616 40 31.

Ses i höst! – Följ oss gärna under tiden på www.facebook.com/bellevueskolan

Mvh

Per Sköld, rektor.

Information om skolstarten 2013/2014 med kontakt uppgifter hittar du här.

24 maj

Vår elever i åk 6 är alla minst godkända i alla nationella prov. Vi är oerhört stolta över dem!

8 januari 2013

Idag har alla elever börjat för vårterminen 2013, och det är glada elever och lärare. Det känns väldigt bra!

Just nu är terminsplaneringen inne på sista korrekturrundan innan föräldrar och elever får ut den så ni får full koll på när vi håller stängt.

Åk 3 och åk 6 har flera nationella prov denna termin. För åk 3 är det klassföreståndaren, Rebecka, som bestämmer när dessa ska utföras, för åk 6 finns nationellt satta datum. Detta innebär för åk 6 att vi inte kan bevilja ledighet vid dessa tillfällen. Alla provtillfällen kommer också synas på terminsplaneringen.

Vi har en väldig framåtanda på skolan just nu och det visar sig också med att det i stort sett var vecka ramlar in anmälningar till skolan. Ofta handlar det om föräldrar som är ute i god tid och har barn som ska börja om två eller tre år, men f-klassen till hösten 2013 är i dagsläget nästintill full. I januari kommer alla nya elever i f-klass få en inbjudan till möte på skolan så de får träffa varandra och träffa lärarna.

Vi avtackade Alejandra, vår lärare i spanska, precis innan vinterlovet och kommer i slutet av veckan presentera vår nya lärare i spanska.

Glädjande kan jag också berätta att Susanna stannar kvar som fritidspedagog fram till sommaren.

/Per Sköld

13 nov 2012

Klass 456 här på Bellevueskolan vann deltävlingen av Solracet i Lund! Torsdagen den 15 november är det slutspel och förhoppningsvis final i Baltiska hallen här i Malmö. Lär Skånskans artikel om tävlingen och våra elever här. Vill ni se bild på bilen som vann, "morotobilen", så gilla gilla oss på facebook: www.facebook.com/bellevueskolan

14 okt 2012

Ordningsregler, frånvaropolicy och klagomålshantering är upplagda under "Blanketter, planer & dokument".

12 okt 2012

Susanna som arbetar halvtid som fritidspedagog går upp till heltid fr.o.m. måndagen den 15 oktober.

Anslagstavlan

Nyheter

Läs mer...

Personal

Läs mer...

Blanketter, planer & dokument

Läs mer...