Om skolan

Bellevueskolan startade hösten 2000 och har sedan dess vuxit underifrån. På Bellevueskolan går elever från hela Malmö. Vår småskalighet främjar en känsla av samhörighet bland både elever och vuxna. I vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för ett arbetssätt där elever och vuxna, naturligt och med glädje, använder varandras erfarenheter och kunskap. Vi vill också att elevernas frågeställningar ska utgöra grunden för vårt arbete.

På Bellevueskolan samverkar personalen om alla elever. Detta ger en trygghet under hela skoldagen. Personalstyrkan består av behöriga pedagoger. Vi samverkar med föräldrar och skolan är alltid öppen för besök. Förutom informella möten, möter vi föräldrarna i föräldramöten, utvecklingssamtal samt vid hämtande och lämnande av barn.

Skolan har närhet till grönområden, fotbollsplan samt lekplatser. Utemiljön kring skolan inbjuder till mycket lek och spel vilket leder till bra rast- och eftermiddagsaktiviteter. Skolan har också en mindre inhängnad skolgård.

Social kompetens

  • På Bellevueskolan arbetar vi för att skapa en Vi-känsla
  • Skolan arbetar aktivt för att motverka våld och mobbing
  • Barn och vuxna visar varandra respekt
  • Vi medverkar aktivt till att få barnen att förstå sina rättigheter, men också sina skyldigheter

Baskunskaper och färdigheter

  • Vi vill att eleverna ska lära sig planera, utföra och utvärdera sitt eget arbete och bli medveten om sin inlärning
  • Vi vill att eleverna ska arbeta med verklighetsnära och aktuellt material, så att det blir naturligt för dem att fortsätta hämta kunskap och information, samt även kritiskt kunna granska denna
  • Vi ser till att våra läromedel är anpassade till Lgr 11

Trygghet

  • Barnen på Bellevueskolan ska vara väl förtrogna med personal, lokaler och rutiner, och känna att vi finns tillhands när de behöver oss
  • Det ska finnas rutiner för den dagliga verksamheten