Hantering av synpunkter och klagomål.

Beslut kring synpunkter och klagomål ska besvaras inom två veckor från ankomsten av rektor eller skolledare förutsatt att personen bakom synpunkten eller klagomålet har lämnat fullständiga kontaktuppgifter.

Rektorn ansvarar för inkomna klagomål via nedanstående mejladress, postadress samt telefonnummer.

Klagomål rapporterade till lärare hanteras av lärarna som också beslutar ifall klagomålet ska föras upp till rektorn, som då hanterar klagomålet enligt ovan. Ankomstdagen räknas då ifrån att rektorn fått kännedom om ärendet.

Mvh

Madelen Johansson, rektor Bellevueskolan i Malmö

E-post: madelen.johansson@bellevueskolan.se Var tydlig i ämnesraden att det handlar om klagomål, skriv ”Klagomål”.

Post: Bellevueskolan, Delsjögatan 46, 217 65 Malmö. Märk kuvertet ”Klagomål”.

Telefon: 040-616 40 34

Anslagstavlan

Nyheter

Läs mer...

Personal

Läs mer...

Blanketter, planer & dokument

Läs mer...